Tải Video Lemon8

Cách dễ nhất để tải video Lemon8 và tải ảnh từ ứng dụng Lemon8

Dùng miễn phí

DownloadVideoLemon8 được sử dụng miễn phí mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Không có hình mờ

Tải xuống video Lemon8 mà không có bất kỳ hình mờ nào trên chúng.

Không giới hạn và hạn chế

Tải xuống bao nhiêu ảnh và video bạn muốn mà không có bất kỳ giới hạn và phí nào.

Cách tải xuống

1. Sao chép liên kết

Mở ứng dụng Lemon8 và chuyển đến bài đăng bạn muốn tải xuống. Nhấn vào biểu tượng chia sẻ và chọn Sao chép liên kết.

2. Dán liên kết

Mở DownloadVideoLemon8 và dán liên kết vào hộp tìm kiếm ở đầu trang này rồi nhấn nút Tải xuống.

3. Trích xuất dữ liệu

DownloadVideoLemon8 sẽ bắt đầu trích xuất dữ liệu, liên kết tải xuống sẽ được tạo cho ảnh và video có sẵn trong bài đăng.

4. Tải video

Nhấp chuột phải vào liên kết "Tải xuống" và chọn "Save link as..." để tải ảnh hoặc video